CBS de Rank - Luttelgeest

0527 - 20 25 39

Praktische informatie

PEUTERSPEELZAAL

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ACTIVITEITENCOMMISSIE (AC)

Peuterspeelzaal De Woelwaters is een locatie van Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN) en is gehuisvest in Basisschool De Rank.

 

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kan jouw peuter geplaatst worden op de peuterspeelzaal. Meld je kind tijdig aan, dit kan al vanaf 0 jaar. Vanaf 1,5 jaar wordt de inschrijving actief. Je peuter kan in principe geplaatst worden op alle locaties van de SPN, hiervoor kun je zelf je voorkeur aangeven bij inschrijving.

 

Meer informatie tref je aan op de website van de SPN.

Er bestaat de mogelijkheid om de kinderen tegen vergoeding tussen de middag, onder toezicht van ouders, over te laten blijven. De kinderen kunnen structureel of incidenteel overblijven.

 

Indien jij je kind wilt laten overblijven, kun je dit aangeven bij de overblijfcoördinator. Wanneer je zelf als ouder (tegen een kleine vergoeding) mee zou willen helpen bij het overblijven kun je ook dit aangeven bij de overblijfcoördinator.

 

Bij het overblijven gelden regels. Deze tref je hier aan.

Deze commissie bestaat uit enthousiaste ouders en teamleden, die mee willen helpen bij de uitvoering van allerlei activiteiten die door de school georganiseerd worden, zoals bijv. kerstviering, paasmaaltijd, schoolreisjes, laatste schooldag etc. De AC is dan ook een belangrijk orgaan op school.

 

Nieuwe leden worden gekozen uit personen, die zichzelf vrijwillig aanmelden of worden gevraagd voor deze functie.

 

Voor suggesties of nieuwe ideeën staan we altijd open!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan en bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.  De MR is er om ouders en leerkrachten inspraak te geven in alle zaken die de school, de ouders en het personeel betreffen.  De MR heeft over veel besluiten advies- of instemmingsrecht. Daarvoor is het van groot belang dat we ons verdiepen in vele onderwerpen die belangrijk zijn voor De Rank.

 

Beslissingen over zaken die alle scholen van de vereniging aangaan, worden genomen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

SCHOOLGIDS

Hoe gaat het nu op school? Hoe laat begint de school eigenlijk? En wanneer is de schooldag weer voorbij? Wanneer is er gym? Wat moet er in de schooltas? Allemaal vragen (en vast nog véél meer) die je je thuis kunt stellen. Door middel van deze schoolgids schetsen we een beeld van de gang van zaken op De Rank.

 

Het staat boordevol relevante informatie. De gids is bedoeld voor ouders/verzorgers van nieuwe, toekomstige leerlingen maar natuurlijk ook voor de ouder/verzorgers die nú hun kind(-eren)bij ons op school hebben. Je kunt de schoolgids hier bekijken.

DOCUMENTEN & PROTOCOLLEN

Naast de schoolgids maken we gebruik van vele documenten, zoals bijvoorbeeld de jaarkalender, het vakantierooster, Trefwoord en jaarverslagen om er maar eens een paar te noemen.

 

Daarnaast bestaan er binnen de school ook verschillende protocollen. Daarbij moet je denken aan een pestprotocol, computergebruik, verlofaanvraag, overblijfprotocol en nog vele meer.

 

Alle documenten en protocollen hebben we overzichtelijk voor je verzameld, je treft ze hier aan.

© 2017. Alle rechten voorbehouden

Design by Rontwerp design